מחשבונים אסטרונומיים - לצילום וטלסקופים

חישוב מאפייני הצילום של טלסקופ, זמני חשיפה אופטימאליים והכנת רשימות תצפית לצופה בכוכבים

  

 

אופטיקה

- חישוב שדה צילום עם טלסקופ ומצלמה

 

 

פוטומטריה

- זמן צילום אופטימלי - מחשבון פוטומטריה

 

 

תכנון תצפיות

- הטלסקופ הווירטואלי: הכנת רשימות תצפית

- פלניספרה: מפת כוכבים סובבת

- השמים הערב: מאורעות אסטרונומיים לצפייה מישראל