עגלת קניות

כתובת למשלוח המוצר
במידה והכתובת למשלוח המוצר שונה מהכתובת שלך, ציין זאת כאן(הוסף כתובת)
הוסף כתובת
שם מקט מחיר כמות / עדכן הנחה סך הכל
21035_travelscope70_large TRAVEL-SCOPE טלסקופ לנוף וצפרות 21035
480 ₪
 
סה"כ עלות מוצרים (לפני משלוח)
480 ₪
 
לא נבחר אמצעי משלוח
סיום רכישה שלב 2

בחר שיטת משלוח
 
Credit card | כרטיס אשראי - דרך מענה טלפוני אנושיתשלום: באמצעות כרטיס אשראי. על יד נציג מכירות אנושי. בתום הליך הרכישה יצור אתך נציג מצפה הכוכבים ברקת - קשר טלפוני.
 
סך הכל:
480 ₪
הערות ובקשות מיוחדות