פלניספרה - מפת שמי ישראל

מפת קבוצות הכוכבים - פלניספרה לשמי ישראל, מציגה את הכוכבים בשמי הלילה והנה מורכבת משני חלקים. האחד מפת כוכבים והשני מציג את פרק הזמן הנתון. באמצעות סיבוב האחד ביחס לשני ניתן לחשב את מיקומן של קבוצות הכוכבים ממקום מסוים בכדור הארץ. הפלניספרה יכולה להציג את מיקום קבוצות הכוכבים (קונסטלציות) לכל שעה, תאריך ושנה.
25
מחיר המוצר25 ₪
  • planisphere
תיאור

קוטר מפת הכוכבים המסתובבת (עיגול פנימי) - 20 ס"מ.

מידע נוסף - פלניספרה, מפת כוכבים סובבת

Video